Formulari do të plotësohet me të dhënat e regjistruara në këtë formë.